Werkloosheid daalt vijfde maand op rij

De werkloosheid in Nederland is opnieuw gedaald. Juli was de vijfde maand op rij dat de werkloosheid afnam. Sinds maart is het aantal Nederlanders zonder baan met gemiddeld vijfduizend per maand teruggelopen.

De cijfers werden vanochtend gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat spreekt van een „lichte daling" van de werkloosheid. In juli waren in totaal 449.000 personen werkloos. Dit komt overeen met 5,7 procent van de beroepsbevolking.

De werkloosheid is nog wel altijd hoger dan een jaar geleden. In juli 2009 zat 5,7 procent van de Nederlanders zonder werk. De Nederlandse werkloosheid bereikte in februari dit jaar een piek. Toen zat 6,1 procent van de Nederlandse beroepsbevolking zonder werk. Daarna keerde het tij en nam de werkloosheid geleidelijk weer af.

Vooral mannen profiteerden de afgelopen maanden van de daling van de werkloosheid. Het aantal werkloze mannen kwam in juli 2010 uit op 224.000, evenveel als het aantal werkloze vrouwen.

Daarmee lijkt de kloof gedicht die ontstond toen tijdens de recessie de werkloosheid onder mannen sterker opliep dan onder vrouwen. Dat kwam doordat destijds de hardste klappen vielen in sectoren waarin vooral mannen werkzaam zijn, zoals de bouw en de transportsector.

In lijn met de afname van werkloosheid in juli daalde ook het aantal ontvangers van een WW-uitkering in juli, tot 285.000.

Ook de verwachtingen over de ontwikkeling van de werkloosheid is rooskleuriger geworden. In een peiling van het CBS in augustus zei een kwart van de ondervraagde Nederlanders dat ze verwachten dat de werkloosheid de komende twaalf maanden zal dalen. In juli voorzag nog maar 21 procent van de ondervraagden een daling.

Overigens heeft het aantal Nederlanders dat rekening houdt met een stijging van de werkloosheid nog altijd de overhand. In augustus dacht 43 procent van de respondenten in de peiling van het CBS dat het komende jaar meer mensen zonder werk komen te zitten. Dat is wel een verbetering van het sentiment ten opzichte van juli, toen nog 53 procent uitging van een stijging van de werkloosheid.