Ramp Pakistan door falen staat

Slecht waterbeheer en een gebrek aan voorbereiding op rampen hebben tot de watersnood in Pakistan geleid. Ook reageerde de regering niet adequaat. Maar dat betekent niet dat de internationale gemeenschap afzijdig mag blijven. „De slachtoffers hebben recht op alle hulp.”

pagina 6 en 7