Politie 'slordig' met ingenomen wapens

In beslag genomen vuurwapens raken op aanzienlijke schaal zoek of worden vernietigd zonder dat er onderzoek is verricht naar de vraag of het wapen gebruikt is bij het plegen van een misdrijf. In 2007 constateerde de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) al dat het schort aan adequate registratie van in beslag genomen vuurwapens. Maar de beloofde administratieve verbetering is nog onvoldoende op orde.

Dat stelt de voorzitter van het Landelijk Platform Vuurwapens (LPV), Yme Joustra, tegenover het persbureau GPD. Het LPV is een samenwerkingsverband van politie, justitie, marechaussee en douane. Tweederde van de politiekorpsen beschikt nog steeds niet over een centraal punt waar wapens worden ingezameld en onderzocht op mogelijke forensische sporen.

De IOOV constateerde drie jaar geleden dat in beslag genomen vuurwapens administratief waren verdwenen, of op grote schaal vernietigd zonder verder onderzoek. Er waren geen aanwijzingen dat vuurwapens illegaal in ‘verkeerde handen’ zijn gevallen, maar het tegendeel kon ook niet worden vastgesteld. Nu die administratie nog steeds niet overal op orde is, kunnen vuurwapens nog steeds zoek raken of voortijdig vernietigd worden, bevestigt Joustra. „Dat maakt me ongerust, ongeduldig. Bovendien begint het genant te worden omdat die bureaus er al jaren hadden moeten zijn.”

Drie jaar geleden benadrukte de IOOV in het rapport nog dat het opstellen van nieuwe regelingen niet voldoende was, maar in de praktijk ook door alle partijen moest worden gedragen. Met name het Openbaar Ministerie zou ieders verantwoordelijkheid daarvoor moeten vastleggen. De Raad van Korpschefs zou moeten zorgen voor een ‘wapenvolgsysteem, waarmee in beslag genomen vuurwapens altijd te traceren zijn.