Aantal faillissementen dit jaar sterk gedaald

De eerste helft van dit jaar zijn 6,7 procent minder faillissementen uitgesproken dan in dezelfde periode vorig jaar.

Het totaal aantal failliet verklaarden is gedaald naar bijna 1.800 particulieren en eenmanszaken, en ruim 3.200 bedrijven en instellingen. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gisteren bekend heeft gemaakt.

Het aantal failliete particulieren en eenmanszaken (natuurlijke personen) daalde met 5 procent. De afname van het aantal failliete bedrijven en instellingen (rechtspersonen) bedraagt 7,5 procent.

De onderlinge verschillen tussen de bedrijfstakken zijn groot. In de handel en reparatie alsmede in de zakelijke dienstverlening (uitzendbureaus) is de afname het grootst met respectievelijk ruim 23 procent en bijna 16 procent. Daar staat een forse stijging van het aantal faillissementen in de bouwnijverheid en de landbouw tegenover.

Daar zijn het eerste half jaar respectievelijk 47 procent en bijna 44 procent meer faillissementen uitgesproken. In de horeca is het aantal faillissementen met 119 gelijk gebleven. Toch zijn dat er 50 meer dan in het eerste half jaar van 2008.

Uitgesplitst over de provincies is alleen in Zeeland het aantal faillissementen constant gebleven. Koploper Flevoland noteerde 38 procent minder faillissementen. Ook Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en Noord-Holland vertoonden een daling. In de zes andere provincies was sprake van een stijging. Overijssel sprong daar negatief uit met 12 procent meer.

De laatste jaren stabiliseert het aantal natuurlijke personen (inclusief eenmanszaken) dat failliet gaat. Dit terwijl het aantal failliete rechtspersonen sinds de economische crisis toesloeg is gestegen.