Je tornt gewoon niet aan grondrechten

Wilders plaatst 1 miljoen landgenoten buiten de orde.

Als dat eenmaal een legitiem standpunt is, zijn de Grondwet en verdragen blijkbaar niet veel waard.

Bij delen van de VVD bestaat verlegenheid over de onderhandelingen over een regering met gedoogsteun van de PVV. Die verlegenheid is begrijpelijk. Zij vloeit voort uit ongemak met de consequenties die Geert Wilders aan zijn wereldbeeld verbindt.

Wilders ziet de islam als een ideologie die zich wereldheerschappij tot doel heeft gesteld. Daarmee is die ideologie een rechtstreekse bedreiging voor onze samenleving, onze beschaving en onze rechtsstaat. De radicale islam, het islamitisch terrorisme en de meer dan 1 miljard islamieten wereldwijd, waaronder de meeste slachtoffers van radicalisme en terrorisme, worden op een hoop geveegd. Volgens Wilders is iedere moslim bewust of onbewust onderdeel van het complot. Alleen moslims die bereid zijn hun geloof af te zweren, verdienen een plaats in onze samenleving. Moslims die ervoor kiezen hun geloof trouw te blijven, moeten dan maar vertrekken. De islam moet uit Nederland worden verdreven, uit lijfsbehoud van Nederland.

Het is niet onlogisch dat je in verzet komt als je ervan overtuigd bent dat mensen met een bepaald geloof jou hun cultuur en geloof op willen leggen. Hoe hard zij dan ook beweren dat zij niemand iets op willen leggen, je zal overal de bewijzen zien van je gelijk. En dan plaats je die gelovigen buiten de orde. Aangezien zij een bedreiging voor de vrijheid vormen, hoeven zij niet te rekenen op de vrijheid die je voor jezelf claimt. En dus mag je hun boeken verbieden, mag je ze standrechtelijk verminken als ze rellen schoppen, mag je ze speciale belastingen opleggen als zij met hun kleding hun geloof of cultuur tot uitdrukking brengen.

Ook als deze concrete uitwerkingen van Wilders’ ideologie bij gebrek aan steun niet worden gerealiseerd, zal hij doorgaan met zijn strijd om de islam uit Nederland te verwijderen en daarbij alles doen om 1 miljoen landgenoten buiten de orde te plaatsen. Als we dat uitgangspunt eenmaal legitiem hebben verklaard, is de stap naar een volgende groep die wellicht buiten de orde geplaatst kan worden in de toekomst sneller gemaakt. Uit angst voor buitenlandse overheersing zijn zo in ons verleden katholieken buiten de orde geplaatst. Het heeft lang geduurd voordat wij ons van deze en andere vormen van discriminatie hebben bevrijd. De grondrechten die vastgelegd zijn in onze Grondwet en in internationale verdragen zijn de codificatie van de afrekening met dit verleden. Er kan geen vrijheid zijn zonder gelijkheid voor de wet voor iedere inwoner van dit land. Geen ‘agreement to disagree’ mag hier ooit afbreuk aan doen.

Wilders heeft het volste recht zijn strijd te voeren en daarvoor onder de Nederlanders steun te verwerven. Als zijn wereldbeeld in beleid wordt vertaald is dat hem niet aan te rekenen, maar wel al diegenen die het met dit wereldbeeld niet eens zijn en het toch gedogen, omdat het hun in staat stelt de macht te verwerven of te behouden en zo elementen van hun eigen wereldbeeld in concrete maatregelen om te zetten. Maar wat is de waarde van die successen, als ondertussen met een zandstraal het cement wordt weggespoten dat de samenleving op haar grondvesten houdt?

Frans Timmermans is Tweede Kamerlid voor de PvdA.

    • Frans Timmermans