Donner grijpt in: lager pensioen

Veertien Nederlandse pensioenfondsen moeten hun uitkeringen aan gepensioneerden binnen een paar maanden verlagen. Dat kan oplopen tot 14 procent van het totaal aanvullende pensioen en daardoor honderden euro’s per maand schelen. Circa 700.000 mensen krijgen ermee te maken, 150.000 gepensioneerden voelen het direct in hun portemonnee.

De verlagingen zijn direct gevolg van het besluit van demissionair minister Donner (Sociale Zaken, CDA) om een uitzonderingsmaatregel voor zwakke pensioenfondsen te beëindigen. Donner besloot dit op advies van De Nederlandsche Bank, omdat de gepensioneerden van 14 fondsen een uitkering ontvangen „waarvoor niet alle middelen aanwezig zijn”.

De Nederlandsche Bank maakt vanwege haar geheimhoudingsplicht niet bekend om welke pensioenfondsen het gaat. Minister Donner zei gisteren dat het onvermijdelijke besluit tot pensioenverlagingen door de fondsen zelf genomen wordt. In dat geval moeten ze dit vóór het eind van dit jaar bekendmaken.

Volgens bestuurder Joanne Kellermann van De Nederlandsche Bank is het te riskant voor de 14 armste fondsen om langer te hopen op betere beleggingsresultaten of een hogere rente. „Korten op de aanspraken is het allerlaatste redmiddel, maar je kunt niet eindeloos meer beloven dan je kunt waarmaken.”

De Nederlandsche Bank erkent in een brief dat de maatregelen tot maatschappelijke onrust kunnen leiden, maar wijst erop dat het uitblijven van ingrepen ook het vertrouwen in het pensioenstelsel kan schaden. Verder uitstel verschuift de rekening te veel naar jongere generaties. Daardoor dreigt volgens Donner de verdeling van lusten en lasten tussen generaties ongelijk te worden.

Vorig jaar bleken 340 van de 600 Nederlandse pensioenfondsen te weinig geld te hebben. De meeste denken dit op te lossen door premies te verhogen, niet meer voor inflatie te corrigeren of door financiële hulp van werkgevers. Voor 18 fondsen bleken die maatregelen vorig jaar onvoldoende en gebood de wet acute verlaging van uitkeringen. Minister Donner gaf de probleemfondsen respijt, tenzij de situatie niet genoeg zou verbeteren. Dat blijkt nu het geval.