Diamanten Zimbabwe in opspraak

Een van ’s werelds grootste netwerken van diamanthandelaren dreigt leden te schorsen die willens en wetens handelen in stenen uit een controversieel diamantveld in Zimbabwe. Het Amerikaanse Rapaport Diamond Trading Network neemt daarmee afstand van het internationale orgaan dat de handel in conflictdiamanten moet voorkomen.

Dit orgaan, het Kimberley Proces, beëindigde vorige maand een boycot van Zimbabweaanse stenen. Volgens het Kimberley Proces voldoet de diamantmijn in het omstreden Marange-veld in Oost-Zimbabwe aan ‘minimale’ internationale normen. Zimbabwe kon daardoor vorige week 900.000 karaat aan diamanten veilen, wat 56 miljoen euro opleverde.

Volgens Rapaport zijn er echter onvoldoende garanties dat diamanten uit Marange gewonnen worden zonder mensenrechtenschendingen. Rapaport wijst op meldingen van mensenrechtenorganisaties over kinderarbeid, fysiek geweld, smokkel en corruptie sinds de ontdekking van het veld in 2006. Volgens de mensenrechtenorganisaties is het Zimbabweaanse leger betrokken bij de misstanden. Rapaport dreigt nu de naam van elk van zijn circa tienduizend leden-bedrijven die toch in diamanten uit Marange handelen openbaar te maken en die bedrijven te royeren.

De kritiek van Rapaport vestigt de aandacht op wat mensenrechtenorganisaties omschrijven als een tekortkoming van het Kimberley Proces. Dit orgaan werd in 2003 in het leven geroepen, na enkele bloedige burgeroorlogen in Afrika. Het moest voorkomen dat rebellengroepen en hun bondgenoten illegaal gewonnen diamanten gebruiken om gewapende conflicten te financieren. Het Kimberley Proces kent echter geen sancties tegen regeringen die illegaal in diamanten handelen. In Zimbabwe controleren de autoriteiten het Marange-veld. (Reuters, AP)