Politie struikelt over Google Translate, Russische verdachte niet vervolgd

google-translateHoe maak  je een  verdachte van een caféruzie die geen Nederlands spreekt duidelijk  dat hij nu het bureau mag verlaten, maar binnenkort voor de rechter moet komen? Met een tolk natuurlijk.  Maar de politie in Dordrecht gebruikte Google Translate en drukte op print, waarna de Russische vrachtwagenchauffeur weg mocht en de rechter later vaststelde dat het resultaat koeterwaals was.

De politierechter in Dordrecht verklaarde begin deze maand de dagvaarding nietig die aan een Rus op het politiebureau was uitgereikt wegens een ´onprofessionele vertaling waaruit in wezen niet valt op te maken waarover het gaat, integendeel`.  Lees hier de uitspraak (LJ BN3396) over een kleine kwestie, die alleen rechtspraak.nl heeft gehaald omdat de politie een tik op de vingers krijgt. De officier van justitie stelt op de zitting ook vast dat deze verdachte niet op de wettelijk voorgeschreven wijze is opgeroepen voor de zitting en vraagt zelf om nietigheid van de dagvaarding.

De Russische chauffeur, die vanwege zijn aandeel in een caféruzie berecht moest worden, is niet verschenen. De politie had hem verhoord, waarbij kennelijk wel een tolk was gebruikt. Uit de uitspraak kan worden opgemaakt dat de man een dagvaarding kreeg die in het Nederlands was gesteld. Daarbij kreeg hij ook een afdruk van een tekst die in het Nederlands als volgt luidde:

u moet op 3 augustus 2010 voorkomen bij de rechter voor wat er vandaag gebeurt is. staat ook in de stukken die u zojuist gekregen heeft. u mag hier weg.

Deze tekst voerden de verhorende ambtenaren in het vertaalprogramma Google Translate in. Het resultaat gaven zij aan de verdachte die volgens de agenten zei dat hij de inhoud begreep. De man weigerde wel te tekenen voor ontvangst, omdat hij de inhoud van de (Nederlandse) stukken niet begreep.

De vraag waar de politierechter nu voor stond, luidde als volgt. Mochten de politieambtenaren aannemen dat de verdachte kon begrijpen wat zij met Google Translate wilden overbrengen? Is Google Translate dus een deugdelijk middel voor het strafprocesrecht? Juridisch wordt er immers grote waarde gehecht aan duidelijkheid. De verdachte moet precies weten wat hem ten laste wordt gelegd, wanneer en waar hij moet verschijnen.  De politierechter liet een echte tolk Russisch opdraven, die de Russische Google-tekst aldus terug vertaalde:

u moet zijn 3 augustus 2010 voorkomen  de rechtbanken daarvoor voor wat vandaag gebeuren. dat zijn stukjes die u zopas meegenomen hem. u mag hier.

Daarbij werd ´voorkomen´ gebruikt in de betekenis van voorkómen, verhinderen. En de ´stukjes´ uit de Google-tekst zijn inderdaad stukjes, fragmenten. Wat zou de gemiddelde Rus uit deze zin opmaken, vraagt de rechter aan de tolk. Die zegt dat de gewone Rus  zou aannemen dat de rechtbank op 3 augustus verhinderd is om te komen.

De officier weet zijn zaak na dit vernietigende oordeel niet meer te redden.  Hij vindt wel dat de politie aan zijn plicht heeft voldaan door de verdachte de stukken ´ter hand te stellen´. Maar de politie schoot volgens hem tekort door de stukken niet te vertalen. Niet op papier en niet met een tolk of via de tolkentelefoon, ´wat wel in de rede had gelegen´.

Zaak mislukt, dagvaarding ongeldig. Attentie politiebureaus: nooit meer zomaar Google Translate gebruiken en denken dat het wel goed is.

Reageren? Nuanceren en argumenteren. Volledige naamsvermelding. Geen pseudoniemen of alleen voornamen.