Londen pakt gehate wielklemfirma's aan

Automobilisten in Engeland en Wales slaan een collectieve zucht van verlichting: een overwinning nadert bij hun strijd tegen de „gelegaliseerde roverij” van particuliere wielklemfirma’s die Groot-Brittannië in hun ogen teisteren.

Auto-organisaties voeren hevige strijd tegen de Britse praktijk waarbij eigenaren van privéland geparkeerde auto’s van een klem kunnen laten voorzien en kunnen laten wegslepen. Dat is „terreur”, vindt de Automobile Association (AA); de Royal Automobile Club (RAC) spreekt van „een inbreuk op de mensenrechten”.

Particuliere wielklemfirma’s, vaak bestaande uit niet meer dan twee man, delen boetes tot 500 pond (607 euro) uit en werken vaak op commissie voor honderden eigenaren, van industrieterreinen met een stuk braakliggend land tot ziekenhuizen en parkeerterreinen bij pubs. Hun aantal steeg in een jaar met 58 procent tot 1.900. De bedrijfstak is bijna 1 miljard pond per jaar waard.

Nu stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken een „proportionelere” aanpak in het vooruitzicht, waarbij privé-eigenaren een auto niet zomaar kunnen laten wegslepen. Er komt een nieuw vergunningenstelsel, en wielklembedrijven kunnen worden gesloten wanneer ze over de schreef gaan.

De regeringsaankondiging valt samen met het bericht dat een automobilist in Wembley meer dan 30 uur in zijn auto bleef zitten om te voorkomen dat een wielklemfirma hem kon wegslepen. Zijn protest werd gaandeweg ondersteund door de hele buurt, die hem met eten en drinken op de been hield. De wielklemfirma, die inmiddels met steeds nieuwe bonnen een totaalbedrag van meer dan 4.000 pond voor de parkeerovertreding eiste, nam uiteindelijk met 100 pond genoegen.

De AA beschuldigt een aantal van de wielklemfirma’s ervan dat ze hun licentie gebruiken als „een vergunning om geld te drukken”. Voorbeelden van omstreden praktijken: een auto parkeren als lokobject om ook anderen daar te laten parkeren, of minuscule bordjes met ‘privé terrein’ neerzetten teneinde ook daar willekeurig te kunnen beboeten.

De hoogte van de boetes is eveneens arbitrair: 100 pond voor schelden tegen het personeel, 125 pond voor het losmaken van een wielklem en dan nog eens 250 pond omdat de wegsleepauto had moeten voorrijden. Een rechter noemde de praktijk eerder „chantage” en „diefstal”.