Haven van Rotterdam groeit snelst

Rotterdam heeft het afgelopen jaar van de drie belangrijkste zeehavens in Noordwest-Europa de grootste groei geboekt. Dat blijkt uit overslagcijfers die de haven van Hamburg gisteren bekend heeft gemaakt.

De overslag in de Duitse haven steeg in de eerste helft van dit jaar met 8,1 procent tot 58,6 miljoen ton. Daarmee blijft Hamburg achter bij Rotterdam en Antwerpen, die hun overslag in de eerste helft van dit jaar met respectievelijk 14,8 en 12,7 procent zagen stijgen ten opzichte van de vergelijkbare periode vorig jaar.

De haven van Rotterdam profiteert van de aantrekkende wereldhandel, zei president-directeur Hans Smits van het Havenbedrijf Rotterdam vorige week bij de presentatie van de halfjaarcijfers. Hij sprak toen nog de verwachting uit dat het marktaandeel van de grootste haven buiten Azië dit jaar „ten minste gelijk” zou blijven en „mogelijk wat stijgen”.

Ondanks een daling van de overslag in de Rotterdamse haven in 2009 met 8,5 procent, groeide het marktaandeel met 1,6 procentpunt tot 36,7 procent. Dat gebeurde na een periode dat Rotterdam steeds meer terrein op Antwerpen en Hamburg moest prijsgeven. Deze daling werd toegeschreven aan de beperkte groeimogelijkheden van Rotterdam. De winst die Rotterdam vorig jaar boekte, was het gevolg van het feit dat containerrederijen minder havens in Noordwest-Europa aandeden zonder Rotterdam uit het vaarschema te schrappen. En het relatief grote belang van de zich stabiliserende oliesector in de Rijnmond.

De grootste groei voor Hamburg zat in de import van goederen uit Noordoost-Azië (9,4 procent): de containeroverslag steeg met 4,3 procent. In Rotterdam steeg de containeroverslag in het eerste half jaar met 17,7 procent.

Hamburg rekent, volgens de havendirecteur Claudia Roller, voor het gehele jaar op een groei van de overslag met 8 procent ten opzichte van het crisisjaar 2009. Voor het derde en vierde kwartaal van 2010 houdt Rotterdam rekening met een afvlakking van de groei van de overslag. „Het wordt spannend of we in één jaar het verlies van het crisisjaar 2009 goed weten te maken”, aldus Smits.

De havenautoriteiten van Antwerpen geven voor heel 2010 geen prognose af, daarvoor zijn de onzekerheden nog te groot.

In de eerste helft van 2010 is de goederenoverslag van Zeehavens Amsterdam met 4,2 procent gestegen tot 44,7 miljoen ton, zo bleek vorige week. De overslag van de Amsterdamse haven, die onderdeel is van Zeehavens Amsterdam, daalde met 7,1 procent tot 35,5 miljoen ton. De daling over heel 2010 zal naar verwachting beperkt blijven tot tussen de 2 tot 4 procent ten opzichte van 2009.

Oorzaak van deze daling is dat de Amsterdamse haven in de eerste helft van 2009 met name in olieproducten zeer goed presteerde, daarna werden de gevolgen van de economische crisis merkbaar. De stijging van de goederenoverslag van de havens in de regio van het Noordzeekanaalgebied kwam met name voor rekening van IJmuiden, met 1,8 miljoen ton extra overslag het eerste half jaar. De verhoogde vraag naar staal levert daar de belangrijkste bijdrage aan.