Geen nieuwe termijn Wellink

Minister De Jager (Financiën, CDA) wil de de zittingsduur van leden van de directie van De Nederlandsche Bank (DNB) beperken tot maximaal twee termijnen. Daarmee is een herbenoeming van zittend president Nout Wellink in 2011 uitgesloten.

De Jager schreef dit in zijn reactie op het plan van aanpak van DNB. DNB schreef het plan op last van de Kamer, naar aanleiding van het rapport-Scheltema over de teloorgang van de DSB Bank. Volgens De Jager moet het toezicht op de Nederlandse financiële sector „indringender, kritischer en vooral vasthoudender” worden.

In het plan van aanpak, dat de titel Van analyse naar actie kreeg, erkent de toezichthouder dat de handhaving van de regels de afgelopen jaren beter had gekund. Kern van het plan is de versterking van het interne toezicht bij DNB. Om sneller te kunnen ingrijpen bij problemen richt DNB een aparte divisie op, die losstaat van het overige toezicht. Daarin worden twee nieuwe afdelingen ondergebracht, een voor interventie en een voor intern risicomanagement.

DNB stelt verder voor het functioneren van het management, inclusief directie, ook door externe deskundigen kritisch te laten volgen. Verder zal er meer gerouleerd worden in functies, om toezichtsblindheid te voorkomen. Ook zal DNB zich vaker openstellen voor kritiek van experts, zoals het Internationaal Monetair Fonds en de Algemene Rekenkamer.

Eerder kondigde De Jager al aan dat hij de rol van de raad van commissarissen van DNB wil versterken als interne toezichthouder en dat hij hogere eisen wil stellen aan de betrouwbaarheid en deskundigheid van commissarissen.

Het ministerie van Justitie gaat onderzoeken of de aansprakelijkheid van de toezichthouder beperkt kan worden. Meer immuniteit, een lang gekoesterde wens van DNB, moet bijdragen aan meer openlijk kritisch toezicht.

De Kamer heeft over het algemeen positief gereageerd op de voorstellen, inclusief het beperken van de termijn van de directie.

Nout Wellink: pagina 11

Commentaar: pagina 7