Er was wel een nieuwe wet voor nodig

pagina 4 en 5