Zelfmoord op het spoor moet 5 procent omlaag

Spoorbeheerder ProRail wil het aantal zelfdodingen op het spoor de komende vier jaar terugbrengen met 5 procent. Een woordvoerder heeft een bericht daarover in het vakblad Psy gisteren bevestigd.

Het aantal zelfdodingen in Nederland is volgens recente cijfers van het CBS vorig jaar gestegen. In 2008 maakten 1.435 mensen een eind aan hun leven. Vorig jaar steeg dat aantal met negentig gevallen tot 1.525. Volgens ProRail leert de ervaring dat ongeveer de helft van het aantal suïcides wordt gepleegd door mensen die in behandeling zijn bij instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, of daar in behandeling zijn geweest.

De spoorbeheerder wil samen met de psychiatrische inrichtingen maatregelen nemen om het aantal zelfdodingen naar beneden te brengen. Dat kan bijvoorbeeld door in de buurt van psychiatrische inrichtingen hekken te plaatsen rond het spoor. In Eindhoven is daarmee al een proef gedaan die succes gehad lijkt te hebben. Het idee bestaat ook om treinmachinisten in contact te brengen met psychiatrisch patiënten die suïcidaal zijn. De machinisten zouden dan kunnen vertellen over de trauma's die ze oplopen als ze meemaken dat mensen zich voor hun trein werpen. Deskundigen hopen dat deze gesprekken mensen met zelfmoordplannen wakker schudden.

Uit de cijfers blijkt dat vooral jongens tot negentien jaar een eind aan hun leven maken en mannen tussen de veertig en zestig jaar. Hoogleraar suïcidepreventie Ad Kerkhof van de Vrije Universiteit in Amsterdam sluit in het artikel niet uit dat de stijging van het aantal zelfdodingen in 2009 te maken heeft met de economische recessie. Maar hij zegt dat de stijging ook toeval kan zijn.

In vergelijking met andere Europese landen komt zelfmoord door voor een trein te springen in Nederland relatief vaak voor. 12 procent van het aantal zelfdodingen vindt plaats op het spoor. In Duitsland en Zweden ligt dat percentage bijvoorbeeld ongeveer de helft lager. (ANP)