Obama nuanceert steun voor bouw van moskee

De Amerikaanse president Obama heeft zijn steun uitgesproken voor de bouw van een omstreden islamitisch centrum in de buurt van de plaats van de aanslagen op het World Trade Center op 11 september 2001, maar deze vervolgens genuanceerd. Volgens de president moet het belang van de vrijheid van godsdienst „onwankelbaar" zijn. Dat wil niet zeggen dat ik het een wijs idee vindt, zei hij zaterdag. „Ik had het niet over de wijsheid van het besluit om daar een moskee te bouwen, ik had het over een recht dat teruggaat tot onze grondlegging. Dat is waar ons land voor staat.”

Een islamitische organisatie wil op twee straten afstand van Ground Zero in New York een centrum bouwen met onder meer een congresruimte, een bibliotheek en een gebedsruimte. Het project heeft tot grote controverse geleid in en buiten de Verenigde Staten. Tegenstanders verzetten zich tegen de aanwezigheid van een islamitisch centrum vlak bij de plaats waar radicale moslims uit naam van de islam een aanslag pleegden op onschuldige burgers. Voorstanders hameren op de Amerikaanse traditie van tolerantie en vrijheid. Tot nog toe is het Witte Huis deze kwestie uit de weg gegaan door erop te wijzen dat het om een lokale kwestie ging. Volgens Obama is „het principe dat mensen van alle religies welkom zijn in de Verenigde Staten en door de overheid niet anders worden behandeld, bepalend voor wie wij zijn.” Dit principe, zei de president, „onderscheidt ons van onze vijanden.” Vrijdag sprak Obama zich uit voor het initiatief bij een iftar, de avondmaaltijd tijdens de Ramadan die op het Witte Huis werd gehouden. „Wij moeten allemaal de gevoeligheden erkennen als het gaat om de ontwikkeling van dat deel van Manhattan. Ground Zero is inderdaad gewijde grond. Maar laat ik duidelijk zijn, als burger en als president ben ik ervan overtuigd dat moslims hetzelfde recht hebben op de uitoefening van hun geloof als ieder ander in dit land.” (BBC)