Massale honger bedreigt Niger

Niger, een van de minst ontwikkelde landen ter wereld, wordt bedreigd door de ernstigste hongersnood in de geschiedenis van het land. Bijna de helft van de bevolking – onder wie één op de zes kinderen – lijdt aan acute ondervoeding. Dat heeft het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties (WFP) het afgelopen weekend gemeld.

Volgens het WFP omschrijven dorpelingen in Niger de huidige crisis als groter dan die in 2005, toen hulporganisaties tienduizenden ondervoede kinderen behandelden, en zelfs dan die in 1973, toen duizenden Nigerezen stierven.

Het WFP heeft een speciale hulpoperatie in Niger aangekondigd, maar van de daarvoor benodigde ruim 200 miljoen dollar is volgens de organisatie minder dan de helft beschikbaar. De Europese Unie kondigde vorige week aan dat het 14,9 miljoen euro beschikbaar stelt.

Het WFP schat dat 7,3 miljoen mensen in Niger per direct voedselhulp nodig hebben. Onderzoek in mei en juni in het in de Sahara gelegen land wees uit dat 16,7 procent van de kinderen jonger dan vijf jaar ondervoed is – volgens de VN kan vanaf 15 procent gesproken worden van een noodsituatie.

Het is volgens het WFP niet zeker of er al mensen sterven als direct gevolg van het voedselgebrek, want er zijn geen sterftecijfers beschikbaar van de Nigerese regering of van de VN. Hulpverleners ter plaatse zeggen dat er in elk geval duidelijk sprake is van grootschalige ondervoeding.

Niger heeft een periode van uitzonderlijke droogte achter de rug waardoor de voedseloogst gedeeltelijk is mislukt en veel vee is gestorven. De afgelopen week werd het land juist getroffen door extreme regenval, waardoor zeker zes mensen zijn omgekomen en 67.000 mensen hun huizen zijn kwijtgeraakt. De rivier de Niger heeft volgens lokale autoriteiten zijn hoogste peil in tachtig jaar bereikt.

(AP, BBC)