In therapie

Elke avond van de week een aflevering, met elke dag een vaste patiënt, goede acteurs, aardig script, veel media-aandacht, wat wil je nog meer?

Een boek, moeten uitgever Paradigma en advocaat/freelance journalist/tekstschrijver Martine Goosens gedacht hebben. Dus nu is er naast de serie ook het boek In therapie. Met niet alleen een gelijknamige titel, maar ook hetzelfde logo en foto’s uit de tv-serie op de omslag.

Echter, dit is geen boek over de serie. Het is ook geen boek waarin de dialogen staan opgeschreven. Het is, zoals de achterflap vermeldt, een boek voor diegene die zich afvraagt hoe dat nou eigenlijk gaat, psychotherapie. En wat zich allemaal afspeelt achter de deur van de therapeut.

Hóe het gaat, dat is nou net prima te zien in de serie. Namelijk: patiënten komen langs bij een therapeut. Ze hebben een probleem. De therapeut (zelf ook niet helemaal vrij van problemen) probeert ze dat probleem onder woorden te laten brengen en ze mogelijke verbanden te laten inzien tussen hun gedrag en gebeurtenissen uit het verleden. De patiënten worden vervolgens boos en de therapeut belandt zelf bij een therapeut: In therapie in het kort.

Het boek daarentegen vertelt vooral wát therapie is. De piramide van Maslow, Freud en zijn hele erfenis, en alle vormen van psychotherapie passeren de revue tot je oren ervan tuteren. Dat het boek volledig wil zijn, blijkt ook uit het voorwoord: ‘De verschillen tussen de uiteenlopende vormen van psychotherapie zijn vaak niet gering, en om nu compleet aan de huisarts over te laten wat het beste zou passen is misschien iets te naïef.’

Misschien wel net zo naïef als denken dat de succesvolle tv-serie een verklarend lesboek nodig heeft.

Dat het lijntje met het boek dan ook wel heel kort is, is af te leiden uit het artikel van Ellen de Bruin (nrc.next, 22 juli). Daarin vraagt zij zich al af of In therapie representatief voor wat je zelf in therapie zou kunnen meemaken. Volgens De Bruin is dat alleen zo als je een psychoanalytisch georiënteerde therapeut kiest – ‘iemand die al je aarzelingen en formuleringen in principe betekenisvol vindt’. Cognitieve gedragstherapie geeft ze als voorbeeld van een therapie die weer heel anders verloopt.

Zijn dokter Rossi uit Gooise Vrouwen, Frasier en dokter Melfi uit The Sopranos niet vooral zo populair omdat zij en hun patiënten, met hun aarzelingen en formuleringen, problemen, geheimen en gektes, gewoon hele leuke tv opleveren?

Viola Lindner

Bekijk In therapie, vanavond: 22.40 op Ned. 2.