Geef ouderen een échte kans op werk

Oudere werknemers verdienen in Nederland te veel, betoogt Thomas Bakker, voorzitter van de Jonge Democraten (Opinie, 12 augustus). Dat is slecht voor de arbeidsmarktkansen van ouderen en het zet zelfs een rem onze economische groei. En dat alles is de schuld van de vakbonden, aldus Bakker.

In Nederland is het goed gebruik om werknemers met meer werkervaring hoger te belonen dan starters op de arbeidsmarkt. Elk jaar dat je werkt in dezelfde functie krijg je er wat bij. Het Europese Hof heeft onlangs nog geoordeeld dat belonen op basis van anciënniteit niet in strijd is met gelijke behandeling naar leeftijd, omdat hiermee inderdaad wordt beoogd de extra opgedane werkervaring te belonen.

Vuistregel van FNV Bondgenoten is dat bij laaggeschoold werk werknemers na één jaar aan het einde van hun loonschaal zouden moeten zitten, omdat zij dan worden geacht hun functie maximaal te beheersen. Bij werk op mbo-niveau zou dit na zo’n drie jaar en bij hooggeschoold werk na gemiddeld zo’n vijf jaar het geval moeten zijn.

In de praktijk duurt het echter veel langer voordat mensen aan het einde van hun loonschaal zitten, omdat de meeste loontabellen veel meer periodieken kennen. Dan kan het dus jaren duren voordat een werknemer aan het einde van zijn schaal zit, ondanks het feit dat deze zijn functie allang tot in de puntjes beheerst. Dat hier voor werkgevers een groot financieel voordeel aan zit, moge duidelijk zijn. Dit alles betekent nog steeds dat de gemiddelde Nederlandse werknemer rond zijn veertigste aan het maximum van zijn loonschaal zit. En niet steeds meer gaat verdienen. Werkgevers weten dit natuurlijk ook. De voornaamste reden dat oudere werknemers niet meer aan de bak komen, is dat werkgevers denken dat oudere werknemers minder productief, vaker ziek en niet flexibel zijn. Dat dit een mythe is, is inmiddels al door diverse onderzoeken aangetoond. Maar in de praktijk leidt dit er nog niet toe dat oudere werknemers meer kansen krijgen op de arbeidsmarkt.

Ik ben het zeer eens met Bakker dat ‘het dan ook tijd wordt dat de politiek haar tanden eens laat zien’. En wel om een pakket maatregelen te nemen, waardoor oudere werknemers een echte kans krijgen op de arbeidsmarkt, en niet bij de ingang al op grond van leeftijd de deur worden gewezen. Waarbij hun kennis, werk- en levenservaring serieus genomen worden. Zodat zij gezond en wel werkend hun pensioenleeftijd (welke dan ook) kunnen halen.

Jacqie van Stigt

Projectleider levensfasebewust beleid FNV Bondgenoten