NS: spoor is straks winterhard

Vervoermaatschappij NS en spoorbeheerder ProRail investeren allebei ongeveer 50 miljoen euro om een herhaling van de chaotische taferelen op het spoor zoals in december vorig jaar te voorkomen. Negatieve reisadviezen wegens hevige koude en sneeuwval zullen daardoor niet meer voorkomen, zo is de bedoeling.

Van de tweeduizend meest gebruikte wissels wordt vóór 15 oktober de verwarming gecontroleerd en zo nodig gerepareerd of vervangen. In de winterperiode zullen elke nacht werkploegen het spoor opgaan om wisselverwarmers te vervangen.

NS besteedt 40 miljoen euro aan het vervangen van de elektronica van de dubbeldekkers, maar begint daar om technische redenen pas in 2011 mee. Minister Eurlings (Verkeer, CDA) heeft aan de Tweede Kamer geschreven dat het spoor ‘winterhard’ is.

Leveranciers van wegenzout zijn druk bezig met het aanleggen van voorraden. Importeur Eurosalt heeft zijn opslagcapaciteit met 20.000 ton vergroot. Dat is 10 procent meer dan vorig jaar, toen een groot tekort aan strooizout ontstond.

Rijkswaterstaat, verantwoordelijk voor het berijdbaar houden van de snelwegen, is nog niet klaar met de voorbereidingen. Eén van de zaken waarover nog besloten moet worden, betreft de oprichting van een permanent ‘zoutloket’. Dat werd afgelopen winter ad hoc ingesteld om het schaarse wegenzout eerlijk te verdelen over Rijk, provincies en gemeenten.

Winterklaar: pagina 2