Inburgering Turken hoeft niet

Nederland kan Turkse immigranten met een verblijfsvergunning niet verplichten een inburgeringscursus te volgen. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam deze week bepaald, nadat twee Turken, een man uit Hoogvliet en een vrouw uit Vlaardingen, een zaak hadden aangespannen.

De Wet inburgering verplicht sinds een aantal jaar immigranten met een verblijfsvergunning een inburgeringsexamen met succes af te ronden. Die verplichting is voor Turken in strijd met een verdrag dat Turkije en de EU sloten. Dat bepaalt dat Turken niet meer geld mogen betalen voor de cursus dan burgers uit de EU. Mensen uit de EU zijn vrijgesteld van de verplichting de cursus te volgen.

Ook is begin jaren tachtig door de EU-lidstaten afgesproken dat er geen nieuwe maatregelen mogen worden ingevoerd die belemmeringen opwerpen voor Turken op de arbeidsmarkt. Als inburgeraars de cursus niet halen, komen zij niet in aanmerking voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. De rechter vindt dat van invloed op het functioneren op de arbeidsmarkt.

Turkse migranten kunnen wel vrijwillig een inburgeringscursus volgen. Het ministerie van Wonen, Wijken en Integratie bestudeert de uitspraak en wil nog niet inhoudelijk reageren.