Haven A'dam slechter

De haven in Amsterdam heeft in de eerste helft van 2010 minder goederen verwerkt dan in dezelfde periode in 2009. De overslag van de Amsterdamse haven daalde met 7,1 procent tot 35,5 miljoen ton. Die daling was met name zichtbaar bij de overslag van olieproducten en steenkool.

In tegenstelling tot cokeskolen voor de staalindustrie ligt de vraag naar de voor de Amsterdamse haven belangrijke energiekolen, voor elektriciteitsproductie in Duitsland, nog steeds op een laag niveau. De overslag van zand, grind en mineralen steeg met 22 procent. Containeroverslag daalde in Amsterdam met 57 procent.

Van de andere zeehavens in de IJmond, die zich hebben verenigd in Zeehavens Amsterdam, zag alleen IJmuiden de overslag toenemen. Dat kwam vooral door de verhoogde vraag naar staal (Corus). In de eerste helft van dit jaar kwam de totale overslag van de Zeehavens Amsterdam – Amsterdam, IJmuiden, Beverwijk en Zaandam – uit op 44,7 miljoen ton. Het totale jaar 2010 zal waarschijnlijk een daling van 2 tot 4 procent laten zien, omdat de overslag naar verwachting stabiliseert, aldus het havenbedrijf.

Havenbedrijf Rotterdam maakte donderdag bekend dat de goederenoverslag daar in de eerste zes maanden toenam met 14,8 procent. Rotterdam verwerkte 213 miljoen ton. „De crisis is voorbij in de haven van Rotterdam”, zei president-directeur Hans Smits van het Havenbedrijf Rotterdam donderdag. De haven rekent de komende jaren op forse groei.