Een kansspel of toch een behendigheidsspel?

De minister blijft pokeren buiten het casino verbieden. Het nieuwe kabinet is wellicht minder streng.

Het juridische steekspel rond het populaire kaartspel gaat door, maar tot er een nieuw kabinet is zal Justitie pokeren buiten het casino niet tolereren. Minister Hirsch Ballin heeft zich zijn hele ambtsperiode ingezet om het strenge Nederlandse kansspelbeleid te handhaven en overtreders aan te pakken. Die lijn houdt hij vast. Zo waarschuwde hij meteen een man die eind vorige maand met veel bombarie een particuliere poker room opende dat dit illegaal is.

Poker wordt niet genoemd in de Wet op de kansspelen, die dateert uit 1964. Daarin werd de strafbaarheid vastgelegd van deelnemen aan of gelegenheid bieden tot het meedingen naar prijzen waarbij „de aanwijzing der winnaars geschiedt door enige kansbepaling waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed kunnen uitoefenen”. De vraag is of dat bij poker wel zo is.

Het leek een uitgemaakte zaak nadat de Hoge Raad in 1998 een uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam bevestigde dat toeval de voornaamste factor is die poker bepaalt. Maar op 2 juli dit jaar werd een man vrijgesproken die een Texas Hold’em-toernooi had georganiseerd. De rechtbank in Den Haag bepaalde dat hij niet kon worden veroordeeld onder de kansspelwet, omdat poker eigenlijk een behendigheidsspel is, waarvoor geen vergunning nodig is.

Maar Hirsch Ballin wil daar niets van weten en houdt vast aan het arrest van de Hoge Raad. Twee jaar geleden wees hij ook een advies het College van toezicht op de kansspelen om poker gelijk te stellen aan bingo, en dus in kleine kring toe te slaan, van de hand.

De vraag is of een nieuw kabinet zijn strikte beleid zal voortzetten. In het verkiezingsprogramma van de VVD, waarschijnlijk de leidende partij in de volgende regering, wordt gepleit voor versoepeling van de mogelijkheden om te pokeren, en het afbreken van het staatsmonopolie op casino’s.

In hoeverre poker dan gereguleerd wordt, zal mede afhangen van het hoger beroep en mogelijk arrest in de Haagse pokerzaak. Daarnaast wacht in Amsterdam een zaak tegen een eigenaar van een café in Bussum waar regelmatig gepokerd werd en kan de initiatiefnemer van poker room in Twente vervolgd worden

In de zaak die in 1998 tot het nog altijd geldende oordeel van de Hoge Raad leidde, sprak de rechtbank zich eerst ook uit in het voordeel van de pokeraanbieder. Daarnaast stelde de rechter dat de Wet op de kansspelen onduidelijk was. Maar dat oordeel werd teruggedraaid en de wet is nog steeds hetzelfde.