Donald Duck

In NRC Handelsblad van 11 augustus wordt de film Inception vergeleken met een Donald Duck-strip. In de laatste zin staat dat het droominbraakverhaal à la Inception van Duck-striptekenaar Don Rosa niet in het Nederlands is gepubliceerd. Dat is wel het geval, in de Donald Duck Extra, nummer 7½ uit 2003. Het plaatje uit het artikel komt overeen met het Nederlandse plaatje op pagina 16.

Marik Westerhof (13)

Den Haag