De KNVB is meer dan alleen betaald voetbal

In NRC Handelsblad van 7 augustus krijgt de Tilburgse wethouder Jan Hamming alle ruimte om stellingen te verkondigen die niet getuigen van inzicht in de wijze waarop het Nederlandse voetbal wordt georganiseerd. Zo vraagt Hamming zich o.a. af wat er met de premie gebeurt die de KNVB kreeg op grond van de prestaties van Oranje op het WK. „Misschien kunnen die miljoenen worden aangewend om noodlijdende clubs bij te staan en bijvoorbeeld niet aan bonussen voor spelers”, oppert Hamming.

Clubs in Nederland zijn echter zelf verantwoordelijk voor hun bestuur en financiële huishouding. De KNVB ondersteunt hen daarin actief. Of publieke financiering onderdeel is van de inkomsten van een club, is aan lokale overheden. Het is niet logisch als deze afweging van de overheid resulteert in een rekening aan de bond.

De winst van het WK in Zuid-Afrika (3 tot 4 miljoen euro) komt ten goede aan het gehele Nederlandse voetbal, inclusief de breedtesport en maatschappelijke projecten. Ik vind het vreemd dat opeens allerlei mensen roepen dat alle winst naar het betaald voetbal zou moeten gaan. De KNVB is veel meer dan dat.

We delen de zorg van Jan Hamming als het gaat om de situatie in het Nederlandse voetbal. Echter, de wijze waarop hij nu het voetbal en de KNVB heeft gekarakteriseerd is onjuist, onvolledig en vooral onnodig negatief. De bond én een groot aantal clubs steken veel energie en passie in het mogelijk maken van voetbal voor iedereen. Het verbaast de KNVB dat politici zonder feitelijke kennis dergelijke uitspraken doen. De KNVB zal de heer Hamming uitnodigen voor een gesprek, zodat hij beschikt over achtergrondinformatie alvorens in november (over urgentie gesproken) met het op zijn initiatief gevormde Platform Betaald Voetbal bijeen te komen. Het had hem gesierd als hij daarvoor zelf had gezorgd, alvorens zo stellig zijn mening te verkondigen.

Henk Kesler

Directeur betaald voetbal KNVB