Correcties & aanvullingen

Olieprijs

In het commentaar Voer voor paniek (11 augustus, pagina 7) werd gesteld dat de olieprijs in 2008 tot onder de 15 dollar was gedaald. De prijs daalde dat jaar wel drastisch, maar niet verder dan tot 35 dollar.