opinext@nrc.nl

Maar liefst vijf fracties in de Tweede Kamer hebben kritische vragen gesteld over de toezeggingen die de KNVB heeft gedaan met het oog op de organisatie van het WK voetbal in 2018 of 2022 aan deFIFA. Volgens hen zou met het Nederlandse recht een loopje worden genomen. Sprekend voorbeeld: de behandeling van de zogenoemde Bavaria-babes tijdens het WK in Zuid-Afrika.

Die houding is niet terecht. Voorafgaand aan het uitbrengen van het bod op de organisatie heeft de politiek zich daarachter geschaard. Er is geen enkele reden voor een koerswijziging. De beloofde belastingvrijstellingen zijn verklaarbaar. Het gaat immers om een uniek evenement dat zijn eigen inkomsten genereert. Het Nederlandse rechtssysteem kent overigens op de voor de organisatie van een WK belangrijkste punten uitgebalanceerde regelingen. Zo zouden de Bavaria-babes in Nederland niet in de cel zijn beland.

Uiteraard heeft een evenement als het WK voetbal zijn prijs. Van een loopje met het Nederlandse recht is echter geen sprake.

Homme ten Have

Advocaat sportrecht bij NautaDutilh