Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Kranten

NSB-kranten nog niet online

Niemand die zich druk maakte over het op internet zetten van de Courante uyt Italien, Duytslandt, &c uit 1618. En ook niet bij de Nieuwe Tilburgsche Courant uit 1939. Maar nu de Koninklijke Bibliotheek (KB) de kranten uit Tweede Wereldoorlog wil publiceren, bemoeit Justitie zich ermee. En het ministerie zegt: zet NSB-kranten niet op internet.

De KB streeft ernaar zoveel mogelijk kranten van 1618 tot 1995 via internet voor iedereen toegankelijk te maken. De Bibliotheek overweegt niet alleen verzetsbladen uit 1940-’45 online te zetten, maar ook gelijkgeschakelde kranten en nazistische publicaties als de NSB-krant Volk en Vaderland, het weekblad Storm en het antisemitische De Misthoorn.

Het ministerie van Justitie houdt er rekening mee dat de KB strafbaar zou kunnen handelen als ze de inhoud van de ‘foute kranten’ op internet zet. „Het openbaar maken en het verspreiden van haatzaaiende en beledigende teksten leidt er mogelijk toe dat het OM overgaat tot vervolging”, zegt een woordvoerder van het ministerie van Justitie. Een werkgroep op het ministerie bekijkt nu of de kranten zonder juridische consequenties op internet kunnen.

Zelf is de KB er nog niet uit. „We willen dit niet op de spits drijven”, zegt een woordvoerder van de KB. De NSB-kranten zijn op verzoek wel in te zien bij de KB.

Justitie onderzoekt nog bij wie het auteursrecht ligt van de NSB-kranten. Op 17 september 1944 besloot Justitie tot „ontbinding van landverraderlijke organisaties”, waarmee waarschijnlijk ook de auteursrechten bij het ministerie terechtkwamen.

Uiteindelijk wil de KB acht miljoen historische krantenpagina’s uit de periode 1618-1995 online zetten. Dat is circa 10 procent van al het krantenmateriaal dat ooit in Nederland verscheen. Inmiddels zijn 1 miljoen pagina’s beschikbaar. NWO subsidieert het 12,5 miljoen euro kostende project.

Lees de oude kranten op kranten.kb.nl