Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Politiek

Er was inderdaad niets mis met dienstplichtleger

Lezer Frank Oosterboer (Brieven, 7 augustus) stelt dat ik het dienstplichtleger onterecht negatief heb neergezet door de kwalificatie ‘stuntelig’ te gebruiken. De nuance is hier echter belangrijk. Dat het Nederlandse dienstplichtleger kwalitatief niet onderdeed voor de meeste bondgenoten, is evident. Daarom spreek ik in het interview waar de heer Oosterboer op reageert nadrukkelijk over de beeldvorming inzake het dienstplichtleger. Deze was in brede kringen (en met name in het buitenland) niet overdreven positief. De beeldvorming werd bepaald door een vermeende ‘losse’ discipline, lange haren, demonstreren in uniform, vrijdagmiddag naar huis, enzovoorts. De realiteit was wellicht anders, maar dit doet aan mijn opmerking over de beeldvorming weinig af.

Ook staat mijns inziens buiten kijf dat juist de harde werkelijkheid van Afghanistan het professionalisme van de krijgsmacht – en daarmee de beeldvorming – heeft versterkt.

Christ Klep

Historicus, Breda