De crisis is voorbij in de haven van Rotterdam

De haven van Rotterdam profiteert van de aantrekkende wereldhandel. In de eerste zes maanden van dit jaar is 213 miljoen ton goederen overgeslagen in de Europa’s grootste diepzeehaven. Dat is 14,8 procent meer dan in de eerste helft van 2009. De totale overslag bevindt zich nu nagenoeg op het niveau van het recordjaar 2008, vlak vóór het uitbreken van de wereldwijde recessie.

„De crisis is voorbij in de haven van Rotterdam”, zei president-directeur Hans Smits van het Havenbedrijf Rotterdam gisteren bij de presentatie van de halfjaarcijfers. Maar dat geldt niet voor alle in de haven gevestigde ondernemingen, voegde hij daaraan toe. Voor het derde en vierde kwartaal van 2010 houdt Smits rekening met een afvlakking van de groei van de overslag. „Het wordt spannend of we in één jaar het verlies van het crisisjaar 2009 goed weten te maken.” Rotterdam won bovendien marktaandeel ten opzicht van concurrerende havens als Antwerpen, Hamburg en Le Havre.

De overslagcijfers in de Rotterdamse haven zijn een belangrijke economische graadmeter voor de stand van de Nederlandse economie. Vooral dankzij bedrijven die handel drijven met Duitsland en China kan het Havenbedrijf terugkijken op een bevredigend begin van 2010. De groeisectoren waren containers en ijzererts, in het eerste kwartaal ook minerale olieproducten. „De vraag naar industriële grondstoffen in de EU is snel en sterk gegroeid”, aldus het Havenbedrijf. „Vooral de Duitse auto- en machine-industrie speelt een aanjagende rol. De vraag uit de bouwsector blijft echter achter.”

Het Havenbedrijf verwacht dat de overslag de komende jaren verder kan toenemen, van de huidige circa 420 miljoen ton tot circa 575 à 740 miljoen ton in 2030.