Bouterse schoffeert Nederland

De inauguratie van Desi Bouterse tot president van Suriname is een manifestatie geworden van de nieuwe, sterk verslechterde verhoudingen tussen Nederland en de voormalige kolonie in Zuid-Amerika.

Bouterse hield na zijn installatie een opmerkelijk onverzoenlijke toespraak waarin hij liet blijken dat Suriname geen prijs meer stelt op regeringscontacten met Den Haag. Hij begon met het uitspreken van een uitvoerig dankwoord waarbij alle voorname gasten en diplomaten met naam werden genoemd en alleen de Nederlandse ambassadeur Aart Jacobi nadrukkelijk onvermeld bleef. Een ongebruikelijk affront.

Jacobi was toch gekomen naar de plechtigheid, ook al hadden leden van de nieuwe Surinaamse regering vooraf laten weten dat de Nederlandse ambassadeur niet welkom was. Hij zat roerloos tussen zijn collega’s uit India en China en heeft tijdens de plechtigheid geen enkele keer geapplaudisseerd.

Bouterse zei in zijn eerste toespraak als president dat zijn regering „verder wil afrekenen met de restanten van de koloniale machtsstaat die gebleken zijn een grote belemmering te vormen voor het vestigen van een vrije democratische rechtsstaat.” De nieuwe politieke leider van Suriname zei dat zijn land niet langer „een winstobject mag zijn van belangengroepen buiten Suriname.” Suriname wil vooral de banden aanhalen met landen in de regio.

De ruim tweeduizend toeschouwers, voornamelijk aanhangers van de partij van Bouterse, die de inauguratie in een omgebouwde sportzaal bijwoonden, reageerden met gegniffel en applaus op elke sneer die Bouterse uitdeelde aan Nederland. „We gaan de banden met Europa voortaan bekijken vanuit Parijs.” Frankrijk is via Frans-Guyana buurland van Suriname. Bouterse zei wel de relaties tussen het Surinaamse en Nederlandse volk te willen koesteren en intensiever te willen samenwerken met Surinamers in Nederland.

De vertrekkende president Ronald Venetiaan weigerde zijn ambtsketen zelf om te hangen bij zijn opvolger, zoals gebruikelijk is.