Annie M.G. Schmidt 2

BRIEVEN

A.J. Vermeulen in Zoetermeer is het niet eens met Pieter Steinz (Boeken 16-07-10) die schrijft dat Annie M.G. Schmidt ‘niet meer verzet bood’ dan het weghalen van het bordje ‘Verboden voor Jooden’ en vindt deze daad, met het oog op de mogelijke gevolgen, kennelijk wél heel dapper. Ik betwijfel echter of dit moed was, en niet gewone obstinaatheid van Schmidt. Immers, niemand wist toen nog hoe hard de Duitsers zouden optreden tegen pogingen om Joden te beschermen, en zelf stond zij ook niet zo positief tegenover Joden, getuige een brief van haar, van september 1934, aan haar moeder, waarin zij zich ergert aan het gedrag van een bezoeker met een Joodse naam en schrijft: ‘Enfin toen dat stuk jood wegging heb ik hem nog vurige kolen op zijn test gestapeld door hem zijn zakdoek na te brengen.’ Tot haar verdediging kan worden opgemerkt dat deze vorm van antisemitisme in de jaren dertig in Nederland endemisch was.

O.L.E. Jongmans, Wateringen