Dit is een artikel uit het NRC-archief

Politie, recht en criminaliteit

Slecht regeren

P1000976Een van Ruslands hoogste bosbrandbestrijders, Andrej Jeritsov  van de Luchtbosbewakingsdienst, heeft gisteren de boswet, die eind 2006 door president Poetin werd ondertekend, in het openbaar afgeschoten. Die wet was het resultaat van het lobbyen van projectontwikkelaars en houthandelaren, onder wie Poetins grote vriend Oleg Deripaska, die zo meer mogelijkheden kregen om hun vermogen te vergroten. Het Russische parlement is tenslotte de beste plek om je zakenbelangen te regelen. Niet voor niets zei parlementsvoorzitter Gryzlov onlangs: ,,De Doema is geen plek voor discussie.”

De boswet wordt inmiddels als de belangrijkste oorzaak  gezien voor het falen van de overheid om de branden efficiënt te bestrijden. Dat komt doordat de wet  het gezag over Ruslands bossen decentraliseerde en het toezicht op bosbranden in handen kwam van de lokale autoriteiten en particuliere grondbezitters. Die laatsten zijn vaak alleen in het commercieel uitbaten van hun bossen geïnteresseerd. De lezer denke daarbij aan het bouwen van villa’s, waarvoor die bossen moeten verdwijnen. Een brandje komt die projectontwikkelaars dus niet slecht uit.

Ook de bij dat bosbeheer horende budgetten, het personeel en de brandbestrijdingsapparatuur werden overgeheveld naar de regio’s. En dat was catastrofaal, want de lokale bestuurders, die in Rusland zelden het publieke belang verdedigen, gebruikten het geld voor andere doeleinden.

De herverdeling van de  brandbestrijdingsmiddelen leidde ook tot chaos. Sommige provincies kregen meer blusvliegtuigen dan ze nodig hadden, terwijl andere te weinig kregen. Ook ontsloegen de lokale bestuurders driekwart van het personeel, zodat er amper professionele en goedgetrainde brandweerlieden over waren. De Luchtbosbewakingdienst van Jeritsov, die in de dagen van de Sovjet-Unie  9000 hooggekwalificeerde manschappen had, werd in de jaren negentig  teruggebracht tot 4000 man. In 2007, als gevolg van de boswet, werd de dienst gedegradeerd tot een toezichthoudende dienst met  nog maar 1800 man personeel.

Jeritsov en zijn collega’s  hebben nu een dringend beroep op de regering gedaan om de boswet te annuleren. ,,Het zou goed zijn om terug te keren naar het oude systeem”, aldus Jeritsov. Poetin lijkt zijn fout te willen herstellen. Hij heeft inmiddels gezegd dat het Federale Bos Agentschap, dat de baas is van de bosbrandweer, rechtstreeks onder gezag van de regering zou moeten worden gesteld. De zakenmannen in het parlement staat dus binnenkort een grote teleurstelling te wachten. Ze zullen dan ook alles doen om Poetin op andere gedachten te brengen. Gelukkig is de Doema geen plek voor discussie en wordt Rusland autoritair geregeerd.