Recherche kan deskundigen niet aanstellen

Zo’n honderd hoogopgeleiden wachten al geruime tijd op een plek bij een politiekorps voor hun opleiding tot recherchekundige. Ze zijn al geselecteerd, maar door geldgebrek nog niet geplaatst.

Recherchekundigen zijn experts als juristen, economen en psychologen die deelnemen aan politieonderzoek om met hun specifieke kennis voldoende kritisch rechercheren te waarborgen. Om het opsporingswerk bij de politie te verbeteren, moeten er over twee jaar 1.300 zijn aangesteld. Door bezuinigingen bij de politie dreigt dit project vertraging op te lopen.

Defensie meldde onlangs een soortgelijk probleem. Wegens geldgebrek konden bijna 470 al aangenomen rekruten niet aan hun opleiding beginnen.

De Politieacademie, die de opleiding voor recherchekundigen verzorgt, selecteerde aanvankelijk net zoveel mensen als er opleidingsplekken waren. Door de economische crisis moesten politiekorpsen vorig jaar echter geld inleveren. Daardoor kunnen ze nu minder mensen opleiden dan beoogd, zegt een woordvoerder van de Raad van Korpschefs.

Politie en justitie hebben in 2005 met het Nederlands Forensisch Instituut een programma opgesteld om opsporing en vervolging te verbeteren. Aanleiding was de Schiedamse parkmoord (2000), waarvoor een man ten onrechte ruim vier jaar vastzat. De commissie-Posthumus evalueerde de rol van politie, justitie en rechterlijke macht daarbij en concludeerde dat die grote fouten hadden gemaakt.

Posthumus adviseerde het opleidingsniveau van rechercheurs te verhogen. Van de opsporingsmedewerkers moet 20 procent in 2012 een hbo- of academische graad hebben. Daarom werft de Politieacademie extern ruim negenhonderd mensen voor de opleiding tot recherchekundige. Van binnen de politie moeten bijna vierhonderd mensen doorstromen.

De toeloop was vanaf het begin overweldigend, zegt de woordvoerder van de Raad van Korpschefs. Van de sollicitanten heeft de politie er vijfhonderd in dienst genomen. Volgens hem loopt het doel van 1.300 recherchekundigen nog geen gevaar.

Binnenlandse Zaken bemoeit zich er tot die tijd niet mee, zegt de woordvoerder van de minister. „We hebben afspraken met de korpsen gemaakt over het quotum voor 2012. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering.”

Voor de geselecteerden is de zaak minder rooskleurig. Sommigen wachten al bijna een jaar. Na twee jaar verliezen ze hun kans op een baan en moeten ze de selectie opnieuw doorlopen.

De politievakbond ACP is bezorgd over de situatie en bespreekt die vandaag met de minister.

    • Erik Bloem