Opzegging

KPN: „Dan wordt het per 11 september opgezegd.”

Klant: „Wat een datum.”

KPN: „Daar stond ik niet bij stil, meneer.”

Klant: „Voor mij is het geen gevoelige dag.”

KPN: „Ik kan het wijzigen als u dat wilt, meneer.”

Klant: „Nee hoor, ik dacht alleen maar hardop na.”

KPN: „Oh, ik moet het toch veranderen, want 11 september is geen werkdag.”

Binnen een paar minuten werd Rachid mijn vriend en wenste ik hem succes met de ramadan.

Josia Tanasale

    • Josia Tanasale