Israël: geweld konvooi terecht

Het Israëlische leger heeft onderschat hoe gewelddadig het verzet zou zijn na de entering van een hulpschip met bestemming Gaza, eind mei. Dat de Israëlische militairen tijdens de actie gericht met scherp schoten was gerechtvaardigd, omdat activisten op het hulpschip zelf eerst het vuur hadden geopend. Dat heeft de Israëlische legerleider, generaal Gabi Ashkenazi gisteren verklaard.

Ashkenazi getuigde in Jeruzalem voor de Turkel-commissie die door de regering is opgezet om onderzoek te doen naar het incident met de Gazavloot op 31 mei. Israëlische militairen doodden negen activisten op het Turkse schip Mavi Marmara dat weigerde om in internationale wateren te stoppen voor de Israëlische marine.

Ashkenazi’s getuigenis is de meest gedetailleerde toelichting tot nu toe op wat er misging bij de entering van de Mavi Marmara. Volgens Ashkenazi slaagden de Israëlische militairen er niet in om de activisten op het dek van het hulpschip te verjagen met verdovingsgeweren. Daardoor daalden de militairen langs een touw uit een helikopter af midden tussen een woedende menigte. Volgens Ashkenazi schoot een activist een militair in zijn buik, waarna de entering „chaotisch” werd. De activisten ontkennen dat zij het vuur hebben geopend op de Israëliërs. Zij zeggen dat de militairen zonder reden begonnen met schieten.

Volgens Ashkenazi hadden de militairen „veiliger omstandigheden” voor zichzelf moeten creëren voordat zij overgingen tot de entering. De legerleider zei desondanks „trots” te zijn op hun optreden. Hij zei tevens de verantwoordelijkheid voor het gewapende ingrijpen op zich te nemen.

Ashkenazi’s getuigenis volgt op verklaringen voor de Turkel-commissie door de Israëlische premier Netanyahu en minister van Defensie Barak. De minister heeft verklaard dat het leger, en niet de politiek, verantwoordelijk is voor wat in Israël gezien wordt als een militair echec. Netanyahu zei dat Israël rechtmatig heeft gehandeld. (Reuters, AP, BBC)