Een WK voetbal binnen de EU? Onmogelijk

In NRC Handelsblad van 10 augustus stond dat het toekennen van belastingvrijstellingen aan de FIFA in verband met de organisatie van het WK 2018 of 2022 binnen de EU verboden staatssteun vormt. Het organisatiecomité ontkent dit. Ten onrechte. De belastingvrijstelling is alleen van toepassing op één onderneming (de FIFA) en iedereen die direct of indirect betrokken is bij het WK. Er is bij mij geen twijfel dat dit verboden staatssteun vormt.

Het organisatiecomité beweert dat er geen staatssteun zou zijn omdat er geen concurrentie is: er is maar één WK en één FIFA. Maar dit is geen argument. Stel dat morgen een andere organisatie ook een WK wil organiseren. Deze heeft geen schijn van kans, omdat aan de FIFA staatssteun wordt gegeven. Daarnaast worden ook aan partners van de FIFA vrijstellingen gegeven en niet aan hun concurrenten. De vrijemarktwerking zal ernstig worden verstoord.

Het feit dat er sprake is van staatssteun heeft grote gevolgen. De Europese Commissie kan van Nederland eisen dat de FIFA alle belasting alsnog moet betalen, eventueel met rente. De garantie die Nederland aan de FIFA heeft afgegeven dat bij eventuele betaling van belasting deze terug wordt gegeven, is ook in strijd met EU-recht. Het Europese Hof van Justitie trapt niet in dergelijke juridische constructies waardoor de staatssteunregels worden uitgehold.

Binnen de EU kan dus nooit een WK worden georganiseerd. Tenzij de FIFA of de EU haar regels aanpast.

Dennis Weber

Hoogleraar Europees belastingrecht, UvA