webdiscussie

Op nrcnext.nl en het weblog Geld van nrc.nl discussiëren lezers over het bovenstaande artikel.

Laat deze beker maar aan ons voorbij gaan, er zijn wel belangrijkere zaken om ons druk over te maken de komende tijd. En 300 miljoen (in de praktijk waarschijnlijk meer dan het dubbele) kunnen we wel ergens anders voor gebruiken.

Elmer Hartkamp

In het algemeen kan je stellen dat het ‘voetbalgebeuren’ een hoog tokkie-gehalte heeft. Een poel van pure dommigheid met graaiende bobo’s die zelfs niet eens op de tent kunnen passen: bijna al die clubs balanceren op het randje van een faillissement. Geld wat dan weer moet worden bijgestort door gemeentes die daar belastinggeld voor gebruiken.

Waker

Omdat FIFA in Zwitserland zetelt, valt FIFA dus onder het Zwitserse belastingstelsel. De FIFA wil er zeker van zijn niet voor een tweede keer belasting te hoeven te betalen, dus wordt de organisatie vrijgesteld van Nederlandse belastingen. Zwitserland krijgt kortom de belastinginkomsten die men in Nederland binnenhaalt.

Nu is Zwitserland rijk geworden met het parasiteren op de belasting inkomsten van andere landen (bankgeheim), maar dit is wel heel doorzichtig. Ik volg het WK toch op tv, dus wat kan mij het schelen waar het wordt gehouden.

Richard

Bijna een maand geleden heb ik vragen aan het kabinet gesteld over de sponsoring en over de fiscale vrijstellingen. Fiscaal blijf ik mijn twijfels houden over wat is toegezegd. Het verweer dat er niets bijzonders is gebeurd, is vreemd. Want als dat zo is, waarom kost het dan meer dan 100 miljoen euro?

Kern is, dat de FIFA eigenlijk een multinational is geworden en dus als onderneming zal moeten worden behandeld. We hebben het niet over een fiscaal goed doel. Dan kom je dus aan winstbelasting en aan btw toe, al zou die voor een deel wellicht door Zwitserland worden teruggegeven. Wel raar dat ondernemers dat moeten vragen en de FIFA het vooraf krijgt. Het gaat hier zelfs om een formele vrijstelling, zou Zwitserland dan wel belasting kunnen heffen? En hoe zit het met de vrijstelling van belasting voor werknemers en voor forse vergoedingen aan vrijwilligers?

Hoogleraren belastingrecht zetten bij dit alles vraagtekens. Kortom, ik blijf het schimmig vinden.

Helma Neppérus

Lid van de fractie van de VVD in de Tweede Kamer

Wat mij betreft kan de FIFA haar evenement in de Lage Landen organiseren volgens dezelfde voorwaarden en condities die aan alle andere evenementen worden gesteld. Politieke partijen die hierover anders denken zouden in het publieke debat flink op de korrel moeten worden genomen en eventueel door de kiezer moeten worden uitgesloten van toekomstige beleidsdeelname.

Eresta

In alle Europese lidstaten wordt btw in overeenstemming met de Europese btw-richtlijn geheven. Op grond daarvan worden in de Nederlandse Wet op de omzetbelasting diensten (en daarmee samenhangende diensten) in verband met een sportieve activiteit, inclusief de diensten van de organisatoren daarvan, geacht plaats te vinden waar die activiteiten daadwerkelijk plaatsvinden (art. 6d van de Nederlandse Wet op de omzetbelasting). Indien en voor zover het WK voetbal in Nederland wordt gehouden, zijn de daarmee samenhangende diensten dus voor de btw belast in Nederland (en niet in Zwitserland, zoals hier en daar wordt gesuggereerd). Dat geldt ook voor het verlenen van toegang tot de wedstrijden. Bovendien wordt op in Nederland geleverde goederen Nederlandse btw geheven.

Han Kogels

Hoogleraar Europees belastingrecht

Discussieer mee over de toegezegde belastingprivileges van de FIFA op nrcnext.nl en nrc.nl