Vertrek Muidense burgemeester na actie wethouders

Onenigheid met de beide wethouders en een moeizame relatie met de raad hebben burgemeester Worm van Muiden ertoe gebracht gisteren haar vertrek aan te kondigen.

Van de politieke problemen in de gemeente bestaan diverse lezingen, verwoord door een en dezelfde woordvoerder.

Volgens burgemeester Worm zouden de wethouders Winnubst (PvdA) en Waanders (Voor Ieders Belang) haar portefeuilles hebben afgenomen toen zij met vakantie was. „Alleen de wettelijke taken en bevoegdheden resteren me nog”, laat Worm weten. „Goed functioneren is daardoor onmogelijk.” De burgemeester werd in 2005 geïnstalleerd en is per 1 september weg.

Vanaf hun vakantieadressen laten de beide wethouders via de woordvoerder weten dat Worm wél op de hoogte was. „Het besluit haar portefeuilles te herverdelen, uitgezonderd haar wettelijke taken, is voor haar vakantie, al op 6 juli genomen, tijdens een besloten vergadering met het voltallige college. Toen werd afgesproken de nieuwe portefeuilleverdeling te bekrachtigen en naar buiten te brengen na de vakanties van de collegeleden op 24 augustus.”

Volgens de wet bepaalt het college van burgemeester en wethouders de verdeling van de portefeuilles. Bij de besluitvorming daarover zijn de wethouders in de meerderheid. In de praktijk heeft een burgemeester een grotere portefeuille naarmate er minder wethouders zijn.

Muiden fuseert vermoedelijk volgend jaar met Bussum, Naarden en Weesp. Bussum verzet zich nog tegen dat plan. Als de fusie doorgaat, vervallen drie burgemeestersposten. Worm zou niet in aanmerking zijn gekomen voor het burgemeesterschap van de nieuwe gemeente, bevestigt de woordvoerder.

Worm heeft de commissaris van de koningin in Noord-Holland, Johan Remkes, op de hoogte gesteld. Hij accepteert haar besluit.

De zaak-Muiden kent precedenten. In Delfzijl stapte burgemeester Appel na het uitkleden van haar portefeuille op. In Maasdriel ging de burgemeester na zo’n actie met ziekteverlof.