Tariq Ramadan verliest

De gemeente Rotterdam heeft vorig jaar rechtmatig gehandeld door de arbeidsrelatie met integratieadviseur Tariq Ramadan te verbreken. De moslimfilosoof heeft daarom geen recht op een schadevergoeding. In plaats daarvan moet hij de proceskosten (3.638 euro) betalen. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam vanmiddag bepaald.

Ramadan had een schadevergoeding geëist van bijna 75.000 euro wegens contractbreuk en reputatieschade. De gemeente besloot op 18 augustus vorig jaar de samenwerking te beëindigen, nadat bekend was geworden dat Ramadan een programma presenteert op een tv-zender (Press TV) die is gelieerd aan het regime in Iran. Volgens de rechtbank vormde de daaruit voortvloeiende „maatschappelijke onrust” wel degelijk een gegronde reden om hem te ontslaan.

Op basis van informele contacten voorafgaand aan het besluit had Ramadan bovendien kunnen afleiden dat zijn positie onder druk stond, aldus het vonnis. Ook heeft de gemeente zich niet negatief uitgelaten over Ramadan, waardoor van reputatieschade geen sprake is. „Ramadan heeft [...] er blijk van gegeven de urgentie van de kwestie voor de gemeente niet in te zien”, concludeert de rechtbank.