Opstelten moet niet vergeten met de senatoren te praten

?De spoedige vorming van een stabiel kabinet van CDA en VVD dat met steun van de PVV kan rekenen op een vruchtbare samenwerking met de Staten-Generaal.? Dat is de opdracht die informateur Opstelten meegekregen heeft van Hare Majesteit.

Te makkelijk wordt vaak aangenomen dat de opstelling van de Eerste Kamer een minder politieke kleuring zou kennen, dat bij het onderzoeken van een vruchtbare samenwerking met de Staten-Generaal een onderzoek naar de verhoudingen in de senaat achterwege kan blijven.

Maar in een situatie waarin twee politieke machtsblokken elkaar getalsmatig in wisselende verhoudingen nipt in evenwicht houden (35 zetels voor VVD en CDA, 40 zetels voor de overige partijen), liggen de ?balancing votes? bij SGP, CU, OSF, Yildirim en PVDD. CU-fractievoorzitter Schuurman waarschuwt voor de ?gewelddadige gevolgen? die een gedoogkabinet afhankelijk van Wilders zal kunnen hebben. Door deze stellingname komt het aantal senatoren waarop de beoogde coalitie in principe kan rekenen dan op maximaal 37. Dat is te weinig om te kunnen spreken van een vruchtbare samenwerking waarop de coalitie zou kunnen bogen.

De veelgehoorde angst dat blokkades in de Eerste Kamer Wilders groot zouden kunnen maken bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten, is niet reëel. De PVV zal als partij met slechts één lid moeite genoeg hebben om de rijen gesloten te houden en serieus kader te vinden voor de kandidatenlijsten voor de komende Statenverkiezingen en Eerste Kamer. Een proeftijd van negen maanden zonder meerderheid in de senaat biedt geen uitzicht op vruchtbare samenwerking met de Staten-Generaal. Daarom zal Opstelten niet zonder gesprekken met de fractievoorzitters in de Eerste Kamer kunnen, alvorens verslag uit te brengen.

Niko Koffeman

Lid van de Eerste Kamer namens de Partij voor de Dieren