Mensenrechtenclubs manen WikiLeaks

Een aantal mensenrechtenorganisaties en denktanks heeft een beroep gedaan op de website WikiLeaks om Afghanen die Amerikaanse troepen in Afghanistan helpen te beschermen. Ze vragen WikiLeaks om de namen van deze mensen te schrappen uit de geheime militaire documenten die WikiLeaks onlangs op internet heeft geplaatst, en ook uit stukken die nog openbaar gemaakt zullen worden.

Het gaat om Amnesty International, de Onafhankelijke Afghaanse Commissie voor de Mensenrechten, de International Crisis Group, de Open Society Institute en de Campaign for Innocent Victims in Conflict. Volgens een zegsman van de Afghaanse mensenrechtencommissieheeft WikiLeaks zich bij de publicatie van de stukken totaal niet bekommerd om het lot van Afghaanse burgers die erin genoemd worden. „In de toekomst moeten die namen weggelaten worden en de namen die al op internet staan, moeten verwijderd worden. Ook al is het laat, het is de moeite waard.”

Een woordvoerder van WikiLeaks zegt dat de website de Amerikaanse regering al voor de publicatie heeft gevraagd om hulp bij de beoordeling van de stukken, om te voorkomen dat onschuldige burgers in gevaar komen als hun namen worden genoemd. „Dat verzoek staat nog . Maar het Pentagon zegt dat het niet geïnteresseerd is in het ‘beperken van de schade’.”

Donderdag zette het Pentagon zijn bezwaren tegen WikiLeaks kracht bij door te eisen dat de website de 15.000 geheime documenten die het nog niet gepubliceerd heeft overdraagt en de reeds gepubliceerde stukken verwijdert van het internet. (AP, AFP)