Fed: maatregelen blijven nodig door traag herstel

Het herstel van de Amerikaanse economie zal trager gaan dan tot nu toe verwacht. Om te voorkomen dat de Verenigde Staten opnieuw in een recessie belanden heeft het stelsel van centrale banken, de Federal Reserve, daarom gisteren besloten het ruime monetaire beleid te handhaven. De Fed zal zijn balans, nu 2.300 miljard dollar (1.742 miljard euro), niet inkrimpen en houdt de rente voor onbepaalde tijd op ongeveer 0 procent.

Het besluit wordt algemeen gezien als een eerste stap op weg naar een nog ruimer monetair beleid, ofwel het aanzetten van de geldpers. In een verklaring waar beleggers de hele dag met spanning naar hadden uitgekeken, zei de Fed dat het herstel van werkgelegenheid en productiviteit „langzamer gaat dan een aantal maanden geleden werd verondersteld”.

De Fed kondigde aan langlopende staatsobligaties te zullen kopen voor elke dollar aan aflopende hypotheekobligaties die de Fed nu op zijn balans heeft staan. Dat betekent per saldo dat de Amerikaanse overheid nieuwe schulden kan maken om bijvoorbeeld de lasten te verlichten van burgers en dat de centrale bank die schuld afneemt. Ook aflopende staatsobligaties zullen worden vernieuwd, aldus de Fed.

De Fed heeft sinds het uitbreken van de kredietcrisis , deze week drie jaar geleden, zijn balans meer dan verdubbeld. Het beleid van de Fed werd gecombineerd met een extreem lage rente van tussen de 0 en 0,25 procent, waardoor het voor banken zeer goedkoop was om geld te lenen en vervolgens tegen lage rentes weer uit te lenen aan burgers en bedrijven.

Enkele maanden geleden werd nog verwacht dat de Fed een einde wilde maken aan het onbeperkt oprekken van de balans. De Fed zou de crisismaatregelen langzaam willen terugdraaien. Maar tegenvallende groeicijfers uit de VS, een oplopende werkloosheid en de Europese schuldencrisis hebben er nu voor gezorgd dat er eerder meer dan minder crisismaatregelen genomen moeten worden.