Deal GDF Suez en International Power gunstig voor alle partijen

GDF Suez en International Power hebben negen maanden lang gesproken over een fusie van hun onafhankelijke elektriciteitsbedrijven. Nu heeft het Franse energieconcern, de wereldleider op dit veelbelovende deel van de markt, aanvaard dat het tonen van enige liefde voor de Britse aandeelhouders van zijn doelwit nodig was om een deal te sluiten. Wegens de sterke geografische ‘match’ en de grote synergievoordelen voor het gezamenlijke concern is de transactie deze prijs meer dan waard.

De aandeelhouders van International Power zullen er op verscheidene manieren toe worden verleid GDF een belang van 70 procent in hun bedrijf te geven. Het zichtbaarst is het speciale dividend van 1,4 miljard pond (1,7 miljard euro) dat ze als onderdeel van de deal zullen ontvangen. Maar GDF zal ook helpen de balans van de nieuwe combinatie te verbeteren, waardoor de toekomstige groei kan worden gefinancierd.

De bezittingen die GDF bijdraagt, hebben momenteel een schuldenlast van 9,7 miljard pond. Maar slechts 3,7 miljard pond daarvan zal worden overgedragen aan het nieuwe bedrijf. Als rekening wordt gehouden met het extra dividend, zal de schuldenlast van het uitgebreide International Power nauwelijks méér bedragen dan drie maal de winst, tegen ruim vier maal nu.

Door enige winstneming is de aandelenkoers van International Power gisteren met 3 procent gedaald. Maar ook nu is de koers nog zo’n 30 procent hoger dan in november, toen de geruchten over een deal de ronde begonnen te doen. Dat is een redelijke premie voor wat in essentie een overname door GDF is, ook al mag het managementteam van International Power aanblijven.

Eén zorg is dat GDF slechts nog eens 5 procent hoeft te kopen om zijn nieuwe Britse dochter van de beurs te halen. Maar het concern heeft vele redenen om de aandelen van International Power in Londen verhandeld te laten blijven worden. GDF gaat gebukt onder het belang van 35 procent dat sinds de fusie met Suez uit 2007 in handen is van de Franse staat. In tegenstelling hiermee zou International Power met meer vrijheid moeten kunnen opereren en zijn eigen aandelen moeten kunnen gebruiken voor toekomstige overnames - iets wat GDF momenteel niet kan. Op hun beurt kunnen de Britse aandeelhouders waarschijnlijk wel leven met het vooruitzicht dat de Franse staat een indirect belang van 24 procent in hun bedrijf krijgt. Zolang die staat zich maar afzijdig houdt.

Pierre Briançon

    • Pierre Briançon