correcties & aanvullingen

De ‘In het midden’ van maandag 9 augustus bevat een fout. Bij de opdracht ‘Zendt Holland’s Got Talent uit’ werd als oplossing SBS verwacht. Het programma wordt echter uitgezonden bij RTL: een lettercombinatie die veel andere oplossingen onmogelijk maakte.

Bij het verhaal Steeds een stukje verder naar het zuiden (pagina 22 en 23, 5 augustus) was het afgebeelde huis niet, zoals het onderschrift luidde, Pakhuis Handelslust. Het pand heet ‘In den Blowen Hoet’.

Bij het artikel De nevel heeft al het leven gestolen (pagina 4 en 5, 9 augustus) staat een fout in de tabel van het smoggehalte in de lucht boven Moskou. De smog bestaat uit koolmonoxide, en niet zoals vermeld uit kooldioxide (koolzuur).