WK-plan KNVB onwettig, zeggen fiscalisten

De Nederlandse overheid heeft in de strijd om de organisatie van het wereldkampioenschap voetbal in 2018 toezeggingen gedaan aan de wereldvoetbalbond FIFA die in strijd zijn met het Europees recht en de Nederlandse belastingwetgeving. Dat stellen hoogleraren Han Kogels (Europees belastingrecht) en Peter Kavelaars (fiscale economie) van de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Het gaat om twee toezeggingen die aan de FIFA zijn gedaan. Volgens de hoogleraren is de toezegging op het punt van het niet heffen van btw op de verkoop van wedstrijdkaarten strijdig met de Europese regels. En de toezegging dat FIFA-werknemers geen belasting hoeven te betalen als zij in Nederland voor het WK werken, is volgens Kavelaars strijdig met de Nederlandse belastingwetgeving.

De Nederlandse overheid is volgens het Europese recht verplicht om btw te heffen over alle verkochte kaarten voor wedstrijden die in Nederland worden gespeeld. Toch is in het bidbook dat is uitgebracht de toezegging opgenomen dat die btw niet zal worden geheven. Als dat volgens internationale regels niet mag, zo staat in het bidbook, dan zal Nederland die geheven btw later alsnog terugbetalen.

Zowel de btw-vrijstelling als de toegezegde schadeloosstelling is volgens hoogleraar Kogels strijdig met Europese afspraken. „Dit is een vorm van staatssteun om een commercieel evenement in Nederland mogelijk te maken”, zo stelt Kogels in een reactie op het weblog Geld van NRC Handelsblad. Kavelaars deelt die opvatting: „Juist over de heffing van btw gelden binnen Europa strenge regels om oneigenlijke concurrentie te voorkomen.”

Om de toezegging na te komen dat alle werknemers van de FIFA en de WK-organisatie geen belasting hoeven te betalen, moet volgens Kavelaars de Nederlandse belastingwetgeving worden gewijzigd. Deze toezegging impliceert dat een Nederlander die hier woont geen belasting hoeft te betalen als hij door de FIFA wordt ingehuurd voor het WK. „Dat kan op grond van de bestaande Nederlandse belastingwetgeving helemaal niet”, stelt Kavelaars.

Harry Been, voorzitter van het comité dat het WK naar Nederland en België probeert te halen, stelde vorige week in het televisieprogramma NOVA dat de fiscale toezeggingen aan de FIFA conform de gangbare regels zijn voor internationaal opererende bedrijven. „Dat is een onhoudbare stelling”, aldus hoogleraar Kavelaars.

FIFA: pagina 3

Belastingvrij WK?: pagina 7