Rijk land heeft schoner geld

Hoe rijker een land, hoe schoner zijn geld. Universiteiten en kennisinstituten uit tien landen onderzochten de bacteriën op papiergeld in hun eigen land. Daaruit blijkt dat hoe rijker en ontwikkelder een land is, hoe minder bacteriën er voorkomen op het geld. Dat heeft de Wageningen Universiteit, die het Nederlandse geld onderzocht, gisteren laten weten. In totaal zijn er 1.280 bankbiljetten ingezameld op plaatsen waar voedsel wordt verkocht, zoals supermarkten en cafetaria’s. Nergens werden alarmerende concentraties van ziekmakende bacteriën aangetroffen. Wel bleek dat het materiaal waarvan het geld gemaakt is en de ouderdom van het papier van invloed zijn op het aantal bacteriën. Bij oud en verfrommeld geld nestelt de bacterie zich makkelijk in de vouwen. (ANP)