HP kan een strateeg gebruiken

Het aftreden van Mark Hurd als president-commissaris en uitvoerend directeur (CEO) van Hewlett-Packard (HP) hoeft niet louter kommer en kwel te betekenen. Het verlies van Hurd, die werd beticht van geknoei met zijn onkostendeclaraties en seksuele intimidatie, zal pijn doen, zeker gezien al het goeds dat hij voor het technologieconcern heeft gedaan. Beleggers waren bezorgd en hebben de aandelenkoers vrijdagavond nabeurs met 10 procent laten kelderen, nadat het nieuws bekend werd gemaakt. Maar de raad van commissarissen kan dit als een kans zien om de rollen van president-commissaris en CEO te scheiden en HP op een nog betere koers te zetten.

Het concern heeft een sterk iemand nodig, die zich kan richten op het dagelijks management. HP is bezig belangrijke aanwinsten te integreren, waaronder netwerkbedrijf 3Com en smartphoneproducent Palm. De aanwezigheid van financieel directeur Cathie Lesjack zal in de tussentijd wel wat uitmaken. Maar zij wil niet permanent aan de top staan. Het lijkt een goed idee deze rol relatief snel en zeker te vullen, dus een HP-ingewijde is het verstandigst.

HP kan ook een strategische gids gebruiken. Hoewel Hurd alom werd erkend als een operationele goeroe, heeft hij te veel tijd nodig gehad om oog te krijgen voor de toenemende invloed van consumententechnologieën op het bedrijfsleven. Het concern was bijvoorbeeld een laatkomer op het gebied van de mobiele telefonie. De overname van Palm kan van HP alsnog een speler op die markt maken, maar het besluit kwam nogal laat – nadat de iPhone van Apple en mobieltjes met het besturingssysteem Android van Google hun marktposities al hadden geconsolideerd. Een buitenstaander is waarschijnlijk beter geschikt voor deze rol.

Het scheiden van de twee functies heeft nóg een voordeel: een grotere verantwoordingsplicht. Dat zou HP en zijn bezoedelde staat van dienst op het gebied van het ondernemingsbestuur goed van pas komen. Vóór het jongste schandaal werd Hurds voorganger in de rol van president-commissaris, Patricia Dunn, tot aftreden gedwongen, nadat door het concern ingehuurde aannemers twijfelachtige methoden hadden gebruikt om commissarissen en werknemers van HP en journalisten te bespioneren. Het combineren van de rollen van president-commissaris en CEO nodigt uit tot machtswellust en kan de rem op slecht gedrag van managers wegnemen. De wens van de raad van commissarissen om boete te doen voor in het verleden gemaakte fouten lijkt een factor te zijn geweest in hun oproep tot het aftreden van Hurd.

Het uit elkaar trekken van de rollen van president-commissaris en CEO is uiteraard geen wondermiddel. Dunn had Carly Fiorina tegenover zich toen beiden werden gedwongen te vertrekken. Slechte keuzes voor bestuursfuncties laten zich niet makkelijk ongedaan maken. Maar dat laat onverlet dat een goed ondernemingsbestuur cruciaal is. HP zou de jongste affaire moeten gebruiken om er het beste van te maken.

Robert Cyran

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen: www.breakingviews.com

    • Robert Cyran