geen paus

„Geen paus! Geen bisschop! Maar Christus is alleen het hoofd der kerk.”

Zo ageerden protestanten in 1853 tegen de invoering van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland door paus Pius IX. Het pamflet kostte 20 cent.

Het Katholiek Documentatiecentrum (KDC) in Nijmegen heeft op zijn website ruim 300 pamfletten uit 1853 toegankelijk gemaakt.

Bekijk het pamflet over de ‘bisschopskwestie’ via nrcnext.nl/links