Eigen bedrijf in trek bij student

Uit recent onderzoek van het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (EIM) blijkt dat steeds meer studenten ondernemer willen worden. Bijna een kwart van de ondervraagde studenten (wo, hbo, mbo) wil een eigen bedrijf beginnen. Drie jaar geleden was dat nog 17 procent. In het hoger beroepsonderwijs (hbo) zijn studenten het meest positief over het zelfstandig ondernemerschap. Petra Gibcus van het EIM schrijft de groeiende belangstelling onder andere toe aan de inspanningen van onderwijsinstellingen om ondernemerschap te bevorderen. (NRC)