Afspraak met Wilders

Wat had Maxime Verhagen, waarnemend fractieleider van het CDA en minister van Buitenlandse Zaken, dan gedacht? Dat hij Geert Wilders kon intomen? Meent CDA-senator Hans Hillen het serieus als hij veronderstelt dat de PVV-leider „zich aan de spelregels van de grote jongens moet houden”, als hij straks gaat protesteren tegen de bouw van een moskee in de buurt van Ground Zero in New York?

Het lijkt wel of het CDA bij de laatste verkiezingen niet alleen twintig zetels heeft verloren, maar ook het gevoel voor realiteit. Als Wilders straks in New York op hoge toon eist dat nabij de plek waar in 2001 de beruchte aanslag op de Twin Towers is gepleegd, geen moskee wordt gebouwd, voert hij zijn partijprogramma uit. En wel op een wijze die zijn partij bij de laatste verkiezingen vijftien zetels winst heeft gebracht. Dus natuurlijk gaat hij dat ook doen.

Stop Islamization Of America, zo heet de organisatie die de demonstratie van volgende maand organiseert en zij draagt zo in haar naam het kernpunt van het PVV-programma: stop de islam. De PVV ziet de islam niet als een godsdienst, maar als een politieke ideologie. „De islam brengt ons geen culturele verrijking maar shariafatalisme, jihadterrorisme en haat tegen homo’s en Joden”, zo staat in haar programma. Daarom mag er van de PVV geen moskee meer bijkomen, moeten alle islamitische scholen worden gesloten en moeten de Koran en de boerka worden verboden.

Dat is niet zomaar een bijzaak, dat is de kerntaak van de PVV. Dít is de partij waarmee VVD en CDA nu onderhandelen over een regeerakkoord en een gedoogakkoord, en dat was hun eigen keuze. Juist omdat de PVV geen zitting neemt in het kabinet, hoeft zij geen rekening te houden met de opvattingen van de regering; dat hoeft een Kamerlid sowieso niet.

Het is zonder twijfel lastig voor de regering als Wilders zijn vervolg op de film Fitna uitbrengt of weer allerlei onfatsoenlijke uitspraken doet die in strijd zijn met het regeringsbeleid. Dat is moeilijk te rijmen met het feit dat het minderheidskabinet van VVD en CDA met diezelfde PVV samenwerkt. Maar dat is dan een probleem dat die partijen zichzelf op de hals hebben gehaald.

De minister van Buitenlandse Zaken laat zich straks gedogen door een partij die vindt dat „de strijd tegen islam het kernpunt van ons buitenlands beleid moet worden”. Hetzelfde geldt voor de minister van Economische Zaken die een handelsmissie in een islamitisch land mag leiden of, zoals de huidige bewindsvrouw Van der Hoeven nastreeft, op het gebied van energie, in het bijzonder gasdistributie, wil samenwerken met landen als Algerije, Saoedi-Arabië en Qatar.

Ongemakkelijk, maar de consequentie van de keuze voor de PVV, die VVD en CDA hebben gemaakt. De fractieleiders Mark Rutte (VVD) en Verhagen hebben met Wilders schriftelijk afgesproken dat hun partijen elkaars verschil van inzicht over de islam „accepteren” en dat ze elkaar „de vrijheid van meningsuiting” daarover „volledig gunnen”.

Van die afspraak maakt Wilders met recht gebruik.