Premier van Israël: blokkade Gaza is legaal

De Israëlische Benjamin Netanyahu heeft vanochtend tegenover een onderzoekscommissie de blokkade van de Gazastrook verdedigd als legaal. Verder zei Netanyahu dat er ondanks deze blokkade „geen humanitaire crisis in Gaza” is.

Netanyahu deed zijn uitspraken tegenover een Israëlische commissie die onderzoek doet naar de gewelddadige entering van een zes schepen tellend hulpkonvooi, eind mei. Bij die entering, door het Israëlische leger, kwamen negen opvarenden om het leven en vielen er tientallen gewonden.

Hoop onder internationale bemiddelaars dat Israël de blokkade van Gaza zou versoepelen door bouwmateriaal toe te laten, leek te worden gelogenstraft door de uitspraken van Netanyahu vanmorgen. Volgens Netanyahu is de blokkade van het Palestijnse gebied nodig om te voorkomen dat de islamitische beweging Hamas materiaal krijgt om wapens te maken. In tegenstelling tot de VN vindt de premier dat Israël voldoende hulpgoederen doorlaat. Circa de helft van de bevolking in Gaza leeft van VN-noodhulp.

Israël heeft door de entering van het konvooi voor Gaza grote diplomatieke schade geleden. Naar aanleiding van de kritiek besloot de regering de al jaren durende blokkade van Gaza enigszins te verlichten. Maar volgens de VN is dat bij lange na niet genoeg om een humanitaire crisis te voorkomen.

Volgens Netanyahu heeft het leger juist gehandeld tijdens de entering van het konvooi. „De soldaten op de Mavi Marmara [het schip waar de doden vielen, red.] hebben moed getoond [...] en handelden uit zelfverdediging.” Ook in Israël was veel kritiek op de entering.

Volgens Netanyahu vielen de opvarenden de Israëlische commando’s als eerste aan. Opvarenden zeggen dat juist de commando’s als eerste schoten.